ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทยและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์ริเริ่มอักษรไทยขึ้นมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๑๘๒๖ อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทย ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image เอกสารแนบ