ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โปรแกรม Google meet ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก             พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวสิรเขม บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ชั้น ๗ อาคารศาลแขวงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image เอกสารแนบ