ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาล อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ๑๒ หน่วย ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวันครนายก และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธี (e-bidding)

image เอกสารแนบ