ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์  

ห้องพิจารณาคดี
Google Meet
    คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง     หรือ คลิก URL สำหรับเข้าห้อง

ห้องพิจารณาคดี 2 (อาญา)

https://meet.google.com/xvo-gqbt-xie

ห้องพิจารณาคดี 3 (แพ่ง)

https://meet.google.com/pqi-hoqh-ntw

ห้องไกล่เกลี่ย

https://meet.google.com/sxn-ahqr-oin

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือ
ผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา

https://meet.google.com/twy-tfpi-oyy

ห้องตรวจสอบการจับ/ผัดฟ้อง

https://meet.google.com/vtdienmmpe