ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและโครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดโครงการเสริมทักษะพัฒนาพนักงานต้อนรับและเทคนิคการอำนวย ความยุติธรรมด้วยจิตใจบริการ (Service Mind)

 

 

​​​​​​ 11

222

222

222

 

 

 

222

222

2

 

2

 

22

22

22

22

22

22

22

22

22

​​​​​​ 11

22

22

22

22

22

22

 

 

 

 

 

22

 

 

22

22

22

 

 

22

22

22

22

22

 

 

​​​​​​ 11

22

 

 

 

 

 

 

 

22

22

22

22

22

 

 

 

22

22

22

22

22

 

 

​​​​​​ 222222222

22

2

222 ​​​​​​

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+