ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมรวมใจไทยทั้งชาติ ช่วยกันบำเพ็ญกุศลเพื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายศุภัคชัย เอมอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรวมใจไทยทั้งชาติ ช่วยกันบำเพ็ญกุศลเพื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ดังนี้

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ร่วมพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ท่าน้ำวัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก


image เอกสารแนบ