Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาล อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ๑๒ หน่วยของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ